Created: 19 Қантар 2021
245

Біз туралы

Колледж миссиясы: еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, мамандық бойынша тиімді жұмысқа қабілетті, тұрақты кәсіби өсуге, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа дайын, жоғары рухани-адамгершілік қасиеттерге ие болатын білікті мамандарды даярлау.

 

Бұл миссияға қол жеткізуге ықпал ететін негізгі құралдар: оқу процесіне оқытудың заманауи әдістері мен нысандарын енгізу, оқытушыларды уақтылы және сапалы даярлау, қайта даярлау, ғылыми-зерттеу жұмысы, ұлттық және халықаралық жобаларға қатысу болып табылады.

 

Пайымы: техникалық және кәсіптік білім беру саласында инновациялық, ақпараттық технологияларды енгізу және белсенді пайдалану арқылы оқу процесін ұйымдастыру саласында жетекші болу және Қазақстанның коммуникативтік-ақпараттық ортасы жағдайында оқушылардың, қоғам мен тұтастай мемлекеттің тұлғалық-рухани өсуін дамыту.

 

Бірыңғай мақсат: 2024 жылға қарай бастауыш және мектепке дейінгі білім беру, құқық, экономика және техникалық қызмет көрсету саласында жоғары білікті орта буын мамандарын даярлау бойынша колледждің жетекші ұстанымдарын нығайту және дамыту.

 

«Береке "  ГТК  ұзақ мерзімді мақсаттары:

 

- мамандарды даярлаудың ықтимал бағыттарын айқындау мақсатында нарық қажеттіліктерін зерделеу, нарық талаптарына сәйкес жаңа мамандықтар ашу;

- қойылған мақсаттарға жету үшін колледждің даму бағыттарын анықтау;

- сұранысқа ие мамандықтарды анықтау және мониторинг жүргізу;

- қазіргі жағдайда орта буын мамандарын даярлаудың тиімділігін арттыру, педагог қызметкерлердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру;

қызметкерлер;

- оқу процесін ұйымдастырудың икемді және ашық түрлерін жүзеге асыру;

- жоғары деңгейдегі мәдениеті мен кәсіби біліктілігі бар ұжымды қалыптастыру;

- бейінді білім беру, зерттеу бағыттары бойынша жетекші позицияларға шығу;

- басқару құрылымын одан әрі жетілдіру.

 

Дамудың стратегиялық бағыттары мен "Береке" ГТК миссиясына сәйкес орта мерзімді мақсаттар:

 

- аймақтың еңбек нарығына қажетті мамандардың кәсіби қызметі үшін бағдарламалар құру;

- білім алушылардың жалпы және кәсіби құзыреттілігін бағалауға мүмкіндік беретін бағалау құралдарының түрлерін жасау және бекіту ; ;

- білім беру үдерісін әрекеттік, тәжірибеге бағытталған және интерактивті технологиялармен оңтайландыру;;

- кәсіби құзыреттілікті меңгеру үшін оқу және өндірістік практикаға бюджетті барынша бөлу;

- оқу үрдісінде студенттерді белсендендіру, яғни оларға өзінің жеке білім беру траекториясын қалыптастыруға мүмкіндік беру, білім алушыларды өз бетінше іздеуге, оқуға және білімін арттыруға бағдарлау;

- студенттерді жеке тұлғаның дамуына бағыттау, тапсырмаларды өз бетінше және шығармашылық орындау үшін жағдай жасау;

- дуалды оқытуды табысты енгізу және түлектерді жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету;

- білім беру процесіне және кәсіби қызметке жоғары қызығушылықты қамтамасыз ету;

- мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өту;

- материалдық-техникалық базаны жаңғыртуды жалғастыру.

 

Береке " ГТК қысқа мерзімді мақсаттары:

 

- институционалдық аккредиттеуден сәтті өту;

- жас педагогтердің жаңа технологияларды меңгеруі үшін жағдай жасауды қамтамасыз ету;

- қашықтықтан оқыту технологияларын сәтті енгізу және оңтайландыру ; ;

- кәсіби құзыреттілікті игеру және біліктілікті сертификаттау нәтижелерін бақылау жүйесін құру;

- мамандық бойынша оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларының орындалуы туралы деректермен күнделікті танысу;;

- жоғары мәдениетті және азаматтық ұстанымды, жауапкершілікті, кәсіпқойлықты меңгерген болашақ бәсекеге қабілетті маманның қалыптасуы мен өзін-өзі көрсетуі үшін оңтайлы жағдайлар жасау. Білім беру мазмұны өзгерген жағдайда әлеуметтік және зияткерлік шығармашылыққа дайын болу;

- әлеуметтік серіктестермен, ата-аналармен, қоғамдық ұйымдармен тиімді жұмыс істеу үшін жағдай жасау;

- колледждің барлық құрылымдық бөлімшелерінің тиімді қызметін қамтамасыз ету