2020-2021 оқу жылының ІІ жартысында оқу процесін ұйымдастыру

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЖАДЫНАМА